Formulář odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:               MY HOME STYLE. CZ

Se sídlem:                             Třebichovice 57, 273 06 Libušín

IČ/DIČ:                                  05934630

E-mailová adresa:                  info@myhomestyle.cz

Telefonní číslo:                       +605 513634

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V                                    , Dne:

 

                                    
______________________________________

             Podpis kupujícího

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Obecná poučení:

Zboží zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Ideálne použijte originální balení, včetně všech výplní, ve kterém jste zboží dostali. Zásilka musí obsahovat zboží včetně kompletního příslušenství.

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Kupující má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, kupující však platí poštovné spojené s vrácením zboží.

Prodávající je povinen vrátit peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy kupující odstoupil od smlouvy.